21-дәріс. Фазлы Хақ Хайрабадидың «Әл-Хадийя әл-саидийясы» мен Али Седад Бейдің «Кауаиду-т таһауулат фи харакати-з-заррат» еңбектері

Алдыңғы дәріс Келесі дәріс