Лекция 15. Структурный функционализм Р. Мертона и теория систем Н. Лумана

Алдыңғы дәріс Келесі дәріс

Видеодәріс материалы