Openu.kz Қазақстанның ашық университеті

Конрад Вольфрам: Компьютер көмегімен балаларға математиканы үйрету

  • Компьютерлер
  • Математика
  • Кодтар