Openu.kz Қазақстанның ашық университеті
Қазақша
Қазақша
Русский

Ұйымдық мінез-құлық негіздері

Санаттар
Тілі
Қазақша
Рейтинг
Таңдаулыларға
Курс туралы

Ұсынылған дәрістер курсы психология, әлеуметтік психология, әлеуметтану және антропология секілді бірқатар пәндердің теориялық-әдіснамалық мүмкіндіктері және бірқатар эксперименттік зерттеулердің үлесіне сүйене – «Ұйымдастырушылық мінез-құлық негіздері» деген атаумен менеджерлік қызметпен айналысатын мамандарға және сол бағыттағы іс-әрекетпен айналысатын көпшілікке арналады. Бұл дәрістер Ұйымдардағы басқарушы қызметтерді атқаратын және іс-әрекетпен айналысатын адамдардың мінез-құлықтарын анықтау негізінде талапқа сәйкес ұйымдастыру мәселелерін қамтиды. Әлемде әйгілі бихевиористік теориялық-әдіснамалық бағыттардың мүмкіндіктеріне дәнекерлене мінез-құлық тактикасы мен басқарушылық қарым-қатынас дағдылары қарастырылады. Cонымен қатар мұнда заманауи бизнес-мектептердің басымдықтары құрамдас бірліктерімен, көбінесе менеджер қызметінің тиімділігін анықтайды.

Курстың кітапханасы