Openu.kz Қазақстанның ашық университеті
Қазақша
Қазақша
Русский

Философия

Санаттар
Тілі
Қазақша
Рейтинг
Таңдаулыларға
Курс туралы

Курс тыңдаушыларды философияның пәні және мақсатымен, философиялық білімнің тарихи дамуымен, философияның негізгі теориялық мәселелерімен, философия тарихының көрнекті өкілдерінің ілімдерімен таныстыруға, әртүрлі танымдық стратегиялардың негізінде онлайн курс тыңдаушысының бойында өзіндік тұлғалық көзқарас, азаматтық ұстаным және ұлтаралық келісіммен ұштастырылған қазақстандық патриотизм қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мақсаттары мен міндеттері:

  • тыңдаушыларға философия туралы жалпы білім беру;
  • оларды философияның негізгі даму кезеңдерімен және ерекшеліктерімен, философиялық білімнің іргелі теорияларымен, танымның негізгі принциптері және заңдарымен, әлеуметтік өмірдің негіздері мен заңдылықтары, адам болмысының универсалдық құндылықтық категорияларымен таныстыру;
  • жалпыгуманитарлық сипаттағы әдебиетпен өз бетімен жұмыс жасауды үйрету, басты көзқарастық мәселелерді және олардың шешімдерін табуға, философиялық терең, логикалық түрде, жүйелі және сыни ойлауға, жинақталған философиялық білім қорын күнделікті өмірдің әртүрлі сұрақтары бойынша өзіндік пікір тұжырымдауда және дәлелдеуде пайдалануға бағыттау.