Қазақстанның ашық университеті

Философия

Тілі: ҚазақшаКурс бағасы: Тегін
Курс туралы

Құрметті тыңдаушылар!

«Философия» курсына қош келдіңіздер! «Философия» онлайн-курсының авторы - ҚазҰУ (www.kaznu.kz) профессоры, философия ғылымдарының докторы Нұрышева Гүлжиһан Жұмабайқызы.

Бұл курс тыңдаушыларды философияның пәні және мақсатымен, философиялық білімнің тарихи дамуымен, философияның негізгі теориялық мәселелерімен, философия тарихының көрнекті өкілдерінің ілімдерімен таныстыруға, әртүрлі танымдық стратегиялардың негізінде онлайн курс тыңдаушысының бойында өзіндік тұлғалық көзқарас, азаматтық ұстаным және ұлтаралық келісіммен ұштастырылған қазақстандық патриотизм қалыптастыруға бағытталған.

Курстың мақсатты аудиториясы

Орта мектептердің жоғары сынып оқушылары, колледж, университет студенттері, философия ғылымын зерттеуге қызығушылық танытқан көпшілік.

Курстың мақсаттары мен міндеттері

Тыңдаушыларға философия туралы жалпы білім беру; оларды философияның негізгі даму кезеңдерімен және ерекшеліктерімен, философиялық білімнің іргелі теорияларымен, танымның негізгі принциптері мен заңдарымен, әлеуметтік өмірдің негіздері мен заңдылықтарымен, адам болмысының универсалдық құндылықтық категорияларымен, таныстыру; жалпыгуманитарлық сипаттағы әдебиетпен өз бетімен жұмыс жасауды үйрету, басты көзқарастық мәселелерді және олардың шешімдерін табуға, философиялық терең, логикалық түрде, жүйелі және сыни ойлауға, жинақталған философиялық білім қорын күнделікті өмірдің әртүрлі сұрақтары бойынша өзіндік пікір тұжырымдауда және дәлелдеуде пайдалануға бағыттау.

Оқудың нәтижелері

Философияның пәні мен мақсатын, адам мен қоғам өмірінде алатын орнын, атқаратын қызметтерін, негізгі даму кезеңдерін, бағыттары мен мектептерін, көрнекті өкілдерін және зерттейтін мәселелерін білу; философиялық мәтіндермен жұмыс жасау, оларды сараптау және жүйелеуды меңгеру; философиялық сұрақтарды еркін талқылау және сараптау, олар бойынша пікірталас жүргізу білу; философиялық білімдердің негізгі тұжырымдарын кәсіби салада және күнделікті өмірмәндік мәселелерді түсіну үшін қолдану.

Курс авторы

Нұрышева Гүлжиһан Жұмабайқызы

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің (www.kaznu.kz) профессоры, философия ғылымдарының докторы. ҚР жоғары білім кеңістігінде кеңінен қолданылып жүрген оқулықтардың авторы, отандық философияның философия тарихы, қазақ философиясы, философиялық антропология салалары бойынша ізденістер жүргізеді, бірнеше PhD докторанттар мен магистранттардың ғылыми жетекшісі.

   Автор туралы