Openu.kz Қазақстанның ашық университеті
Қазақша
Қазақша
Русский

Әдебиет теориясы: Антология, І том

Санаттар
Тілі
Қазақша
Рейтинг
Таңдаулыларға
Курс туралы

Курс сіздерді адамзатқа тән қабылдау ерекшеліктерімен таныстыра отырып, әдеби шығармалардың табиғатын пәлсапалық және мәдени-моральдық құндылықтар тұрғысынан талдауға негізделген мәселелер төріне бағыттайды. Ғылыми-теориялық және функционалды-прагматикалық тұжырымдар жазушының ішкі әлемі мен қоршаған орта заңдылықтарымен сабақтаса келе, қоғамдық нормалармен және канондармен тығыз байланыста зерделенеді. Біз әдебиет әлемін Сөз құдіретімен байланыстырып, оның мағыналық кеңістігімен тоғыстыра баяндаймыз. Кез келген ғалымның ой түйіні антропологиялық және когнитивтік-танымдық, әлеуметтік және саяси коннотациялар негізінде сұрыптала отырып, оқырман әлеміне әрі бағалау құралы, әрі эмоционалды-психологиялық, этикалық шешімдер өзегі ретінде назар аударылады. Курс жекеленген авторлардың ойларынан бастау алатын антология үлгісінде ұсынылатындықтан, біз классикалық үлгідегі Платон мен Аристотель, Кант пен Гегель тұжырымдарына зер саламыз. Әдебиет теориясының бағыт-бағдары сіздерге орыс формализмі мен америкалық сын өкілдерінің талдауларына сүйене тарту етіледі.

Рецензент

 

Аймұхамбет Жанат Әскербекқызы, филология ғылымдарының докторы, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

Курстың кітапханасы