Openu.kz Қазақстанның ашық университеті
Қазақша
Қазақша
Русский

Әдебиет теориясы: Антология, ІІІ том

Санаттар
Тілі
Қазақша
Рейтинг
Таңдаулыларға
Курс туралы

Бүгінде көркем әдебиеттің шегарасы мейлінше кеңейе түсті. Әдебиеттің өзінен бөлек оның пәнаралық байланысы да арнайы зерттеу нысанына айналып үлгерді. Адам өмірінің барлық сатысында көркемдік танымның орны бар. Сол себепті де антология авторлары көркем мәтінді тану контексінде пәндік шеңбер ұстанбайды. Сана, дәлірегі көркемдік сананың қалыптасуына әсер еткен пәлсафалық, экономикалық, әлеуметтанулық, саяси әрі мәдени дискурстардың осы антологиядан орын алуы, бұл оқу құралының бірден-бір ерекшелігі дер едім.

Антологияда әдебиетті тануға қатысты мәтіннің мәдени, саяси, ұлттық аспектілері, дискурстық жүйе, постструктуралистік тәсіл, мәтінді когнитивтік талдау түрлері, нарративті эмпатия, әдебиеттегі дарвинистік сын, әдеби таным аясындағы нейробиологиялық, экономикалық терминдердің қолданысы, бейрепрезентативті теория, күрделілік теориясы, көркем мәтінді зерттеудегі сандық тәсіл, көркем шығармалардағы жануарларды зерттеудің жаңа тәсілдері сынды т.б. тұжырымдар қамтылған.

Сонымен қатар, бұл курс әдебиет, психология, философия, саясаттану, жаһандық мәдениет сынды білім салаларындағы этникалық, постколониалды және трансұлттық зерттеулерді де қамтиды. Америкалық зерттеушілер Джулия Ривкин мен Майкл Райан дайындаған бұл жинақ үш рет қайта басылып, бүгінде гуманитарлық сала мамандарының үлкен қызығушылығын тудырып отыр.

Рецензент

Әділова Алмагүл Советқызы, филология ғылымдарының докторы, Академик Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ тіл білімі кафедрасының оқытушысы

Курстың кітапханасы