Лекция 14. Синран и Син-буддизм

Алдыңғы дәріс Келесі дәріс