-
Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін