-
Шағын бизнестегі менеджмент: кəсіп бастау жəне венчурді дамыту